بررسی و نقد مقاله «دین به زندگی معنا می‌بخشد»، اثر لوییس هاپ واکر
61 بازدید
محل نشر: نشریه علمی-تخصصی «محفل»
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله «دین به زندگی معنا می‌بخشد»، اثر لوییس هاپ واکر در سال 1989 میلادی، در کتاب «طلب حقیقت» منتشر شد. واکر در این مقاله کوشیده است نشان دهد اعتقاد به خدا و دینداری موجب معنابخشی به زندگی شده و ارزش‌های اخلاقی را موجّه می‌سازند. او معتقد است، اخلاق، تنها در پرتو اعتقاد به خداوند ضمانت اجرا خواهد داشت. از نظر نویسنده، صرف اعتقاد به خدا، اخلاقی زیستن ما را ضمانت نخواهد کرد؛ چه اینکه در طول تاریخ فجایعی اخلاقی توسط معتقدین به خدا و دینداران رخ داده است. ضمناً بر خلاف آنچه واکر بدان معتقد است، قواعد اخلاقی، منشئی انفسی و عقلانی نیز داشته و بنا بر این، در جامعه‌ای که دین یا اعتقا به خداوند وجود ندارد، امکان اخلاقی زیستن برای آن‌ها قابل تصور است؛ چرا که از منظر دین، خداوند، توان یافتن و اراده عمل طبق این قواعد را در نهاد آدمی قرار داده است. کلیدواژه: هاپ‌واکر، معنای زندگی، ارزش‌های اخلاقی، اعتقاد به خدا.