راهنمای جامع انتشار مجلات علمی
93 بازدید
ناشر: به سفارش معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-04-0836-7
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
نیازهای جدید، جدّی و عمیق معرفتی انسان امروز، ضرورت‌ تحوّل‌ در کمّیت‌ و کیفیت‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ و منابع‌ معرفتی متناسب با آن را به‌ دنبال‌ آورده است. بدون‌شک‌، یکی‌ از مهم‌ترین‌ منابعی‌ که‌ امکان‌ دسترسی‌ سریع‌ و آسان‌ به‌ تحقیقات‌ و یافته‌های علمی در حوزه‌های مختلف مطالعات دین را فراهم می‌سازد، مجلات‌ علمی حوزوی است که‌ به‌ توسعه‌ و تکامل‌ کمّی‌ و کیفی‌ مرزهای معرفت دینی‌ مخاطبان مدد می‌رساند و زمینه‌ حل‌ مشکلات‌ پیچیده‌ نظری و طرح مسائل و ارائه دیدگاه‌های نو را فراهم می‌آورد. گسترش‌ و تعدد حوزه‌ها و مدارس علمیه مشتاق ورود به عرصه نشر، تکثر و تنوع‌ مجلات‌ علمی‌ را در پی داشته است. لذا‌ به‌ منظور بهره‌مندی حداکثری از سرمایه‌های‌ مالی و علمی‌ حوزه‌های علمیه ضرورت ضابطه‌مند نمودن‌ ساختار نشریات و سعی در غنی سازی محتوای علمی این مجلات به درستی احساس می‌شود. مجموعه حاضر، با هدف استاندارد سازی مجلات علمی مدارس علمیه استان، و به‌ منظور فراهم نمودن زمینه‌‌ مبادله‌ آثار علمی‌ بین‌ مراکز مختلف علمی حوزوی و غیر حوزوی‌، ایجاد وحدت‌ رویه‌ در ساختار نشریات و آثار علمی، و همچنین تناسب در طراحی، چاپ‌ و نشر، مجموعه حاضر را با عنوان: «راهنمای جامع انتشار مجلات علمی با رویکردی بر مجلات علمی حوزوی»، تهیه گردیده است. در این مجموعه تلاش شده است، تمامی اطلاعات مورد نیاز برای راه‌اندازی نشریه، بر اساس آخرین ویرایش‌ و اصلاحیه‌ دستورالعمل‌های حوزوی، ارائه شود. همچنین در تدوین این مجموعه، به آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور، مصوب 08/11/1390 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نیز توجه شده و برخی موارد اختلاف آن با دستورالعمل حوزوی، نشان داده شده است. بخش اوّل از مجموعه حاضر، به ارائه دقیق تعریف نشریات دارای رتبه علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و همچنین نشریات فاقد رتبه علمی رسمی و ضوابط دریافت مجوز، تعیین اعتبار و شرایط لغو امتیاز علمی آنها و بخش دوم، به ارائه تعاریف و شرح وظایف هر کدام از ارکان علمی و اجرائی نشریه می‌پردازد. بخش سوم، به امور کمی نشریه، همچون: قطع، طراحی و صفحه‌بندی داخلی و مشخصات شناسنامه نشریه می‌پردازد. بخش چهارم، به نکاتی درباره معیار محتوای نشریات علمی فاقد رتبه، اختصاص یافته است. با توجه به اینکه درباره اصول یادداشت علمی، مصاحبه، گزارش و معرفی کتاب یا مقاله، زندگینامه‌ نویسی و سخن نخست، تعاریف مشخصی موجود نیست، جهت ایجاد وحدت رویه، در این قسمت سعی شده به صورت فشرده درباره حجم و ساختار هر یک، به همراه ذکر نکاتی اساسی، دستورالعمل واضحی ارائه شود. بخش پنجم، به آیین‌نامه ارجاع‌دهی و معیار کتاب‌نامه اختصاص یافته است. در این بخش، استاندارد ارجاع دهی درون متنی، پانوشت و کتابنامه منابعی که عمدتاً در حوزه علوم انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در قالب مثال‌هایی به‌طور دقیق ذکر شده است. بخش ششم نیز به برخی نکات درباره علائم نگارشی و ساختار ادبی پرداخته است. بخش هفتم به پیوست‌های مورد نیاز، بعلاوه دو نمونه اساسنامه نشریات دارای رتبه و نشریات فاقد رتبه علمی رسمی اختصاص یافته است.
آدرس اینترنتی